Põhipunktid
09/10/2019

Kuidas kaitsta haavatavaid töötajaid ohtlike ainete eest?

Teatud töötajarühmadel on ohtlike ainetega kokkupuutel suurem risk kui teistel. See võib juhtuda seepärast, et need töötajad on kogenematud, teavitamata või füüsiliselt haavatavamad. Muud põhjused on sage töökohavahetus või töötamine sektorites, kus teadlikkus on väike, ning suurem või eripärane füsioloogiline tundlikkus.

Abiks võib olla EU-OSHA uus teabeleht haavatavate töötajate ja ohtlike ainete kohta. See selgitab tööandjate kohustusi, rõhutab, mis töötajate rühmad on eriti haavatavad, nt noortöötajad, rändajad või rasedad, ning selgitab, kuidas võtta arvesse nende vajadusi riskihindamis- ja -ennetusmeetmete kaudu.

Vt teabeleht

Tervislike töökohtade kampaania veebileht 

Lisateave: töötajate riskirühmad