You are here

Põhipunktid
17/08/2017

Hea tava juhendid põllumajanduse ja kalanduse valdkonnas on nüüd kättesaadavad!

Kaks põhjalikku töötervishoidu ja -ohutust käsitlevat sektoripõhist hea tava juhendit on nüüd allalaadimiseks olemas rohkem kui 20 keeles. Euroopa Komisjoni avaldatud juhendid käsitlevad põllumajandust, loomakasvatust, aiandust ja metsandust ning väikseid kalalaevu (mis moodustavad 80% ELi kalalaevastikust). Juhendid sisaldavad palju näiteid riskiennetamise heade tavade, reaalsete juhtumiuuringute ja praktiliste vahendite kohta ning annavad suurepäraseid juhiseid nende majandusharude töötajate kaitsmiseks ohtude eest. Juhendid kujutavad endast kasutajasõbralikke suunisdokumente koos terminisõnastike, illustratsioonide ja graafikutega.

Laadige alla hea tava juhendid:

Põllumajandus-, loomakasvatus-, aiandus- ja metsandustöötajate tervise ja ohutuse kaitsmine

Euroopa juhend väikeste kalalaevadega seotud riskide ennetamiseks