Põhipunktid
15/05/2019

Suurandmete ja tehisintellekti tulevane roll Euroopa töökohtades

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Suurandmete kasutamine koos masinõppetehnoloogiaga muutub Euroopa töökohtades üha tavalisemaks. Kaks uut prognoosivat aruteluartiklit annavad ülevaate selliste digilahenduste kasutamise kasulikkusest ja riskidest tervisele ja ohutusele töökohas. Esimene artikkel suurandmete kasutamisest kontrollitõhususe suurendamiseks käsitleb tööohutuse ja töötervishoiu kontrollide sihipärasust.

Teine artikkel rõhutab, kus ja kuidas tehisintellekti kasutatakse, näiteks personaliotsuste tegemisel töökohas (inimeste analüüs, värbamismenetlused), tehisintellektiga täiendatud robootikas, tugikeskuste juturobotites või koosteliinide kantavates tehnoloogiates. Mõlemad autorid järeldavad, et inim- ja tehisintellekti pakutavate võimaluste koos kasutamine on parim lahendus.

Autorid soovitavad ka kõige olulisemate riskide haldamise meetodeid. Oluline on rõhutada, et tehnoloogia iseenesest ei tekita tööohutuse ja töötervishoiu kasulikkust või riske, vaid selle rakendamine loob negatiivseid või positiivseid tingimusi.

Vt lisaks artiklid suurandmete tulevane roll kontrollide tõhustamisel ja tehisintellekti kasulikkus ja riskid Euroopa töökohtades.

EU-OSHA lisateave digiteerimise ja tööohutuse ning töötervishoiu kohta