You are here

Põhipunktid
04/04/2017

Töötajate osalemist käsitleva uuringu ESENER-2 järeluuring – vaadake tulemusi!

Kuidas ettevõtted korraldavad töötajate osalemist töötervishoiu ja tööohutuse juhtimises? Kas töötajate esindatuse tagamiseks on olemas ametlik struktuur või osalevad töötajad selles üha vahetumalt? Et seda teada saada, vt töötajate töötervishoiu ja tööohutuse edendamises osalemist ja nendega konsulteerimist käsitleva EU-OSHA kvalitatiivse uuringu tulemusi; see on ettevõtete uuringu ESENER-2 järeluuring.

Pressiteade

Aruanne, kokkuvõte ja seitse riigiaruannet

Ettevõtete uuringu tulemused veebipõhises tulemustabelis