You are here

Põhipunktid
04/10/2017

Riskihindamise 4 põhietappi OiRA uue infograafikuga

Veebipõhise interaktiivse riskihindamisvahendi (OiRA) raames on ilmunud uus ingliskeelne infograafik. Skeem „OiRAga riskihindamise 4 etappi“ selgitab ülevaatlikult ja selgelt riskihindamise nelja etappi: ettevalmistus, riskide tuvastamine ja hindamine, tegevuskava koostamine ja aruandlus. Tänavu valmib ka skeemil põhinev video.

See on OiRA projekti ja OiRA edendamise teabepakme teine infograafik Varasem infograafik, juunis ilmunud „OiRA – faktid ja arvud“, esitab OiRAga seotud teavet, rõhutab selle vahendite kasulikkust, asjakohasust ja mõju ning annab statistilise ülevaate selle väljatöötamisest, kasutamisest ja kasutajate rahulolust.

Laadi alla infograafik „OiRAga riskihindamise 4 etappi“

OiRA projekti lisateave ja selle edendusvahendid

Levitage uudist ja jagage meie vahendeid, kasutades teemaviidet #OiRAtools