Põhipunktid
30/05/2020

Kokkupuude vähktõve riskiteguritega tööl – uus Euroopa uuring

25.–31. mail toimuv Euroopa vähivastase võitluse nädal teadvustab vähiennetust, juurdepääsu ravile ja tuge pereliikmetele.

Vähinädala toetuseks esitleb EU-OSHA oma kava korraldada uus ja uuenduslik vähktõve riskiteguritega kokkupuudet käsitlev Euroopa töötajate uuring. Töökohal toimuva kokkupuute usaldusväärseid andmeid kogudes täidab uuring eeldatavasti olulised teabelüngad, mis on meil seoses ühe Euroopa suurima tööga seotud terviseprobleemiga.

Kogutav teave annab praeguste riskide täpse ja tervikliku ülevaate ning aitab võtta tulevikus teabepõhiseid ennetusmeetmeid. Uuringu ettevalmistus on juba alanud ja EU-OSHA kavatseb avaldada esimesed tulemused 2023. aastal.

Uue uuringu projektiülevaade

Veebilehe jaotised: uuring ja tööga seotud vähktõbi

Euroopa vähivastase võitluse nädala lisateave