Tarneahelate rolli uurimine tööohutuse ja töötervishoiu edendamisel

Image

©  Quality Stock Arts - stock.adobe.com

Osana oma uurimisprogrammist, mille eesmärk on suurendada tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade järgimist, uuris EU-OSHA tarneahelate (ostjate ja müüjate vaheliste suhete) potentsiaali tööohutuse ja töötervishoiu edendamisel.

Traditsioonilistest töösuhetest kaugemale liikudes vaadeldi ka turupõhiste tavade potentsiaali töötingimuste parendamisel. Põhjalik kirjandusülevaade, mis keskendub tööohutuse ja töötervishoiu parendamisele tarneahelate kaudu põllumajandus-, toiduaine- ja ehitussektoris, annab teemast tervikliku ettekujutuse. Lisaks hinnatakse nende tavade rakendamist, võimalusi ja väljakutseid põllumajandus-, toiduaine- ja ehitussektoris veel kahes poliitikaülevaates.

EU-OSHA uurimisprogrammi eesmärk on inspireerida ja aidata ettevõtteid tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade täitmisel. Kättesaadav on ka teemakohane koondaruanne.

Aruanne ja kokkuvõte „Tööohutuse ja töötervishoiu parendamise tarneahelate kaudu: turupõhised algatused põllumajandus-, toiduaine- ja ehitussektoris“ ning nendega seotud poliitikaülevaated

Vt kõik väljaanded teemal Hea tööohutus ja töötervishoid on hea äritegevusele