You are here

Põhipunktid

02/08/2018

E-juhend „VeSafe“ on interaktiivne teabeallikas sõidukiga seotud riskide kohta tööl. Juhendis käsitletakse ohutut sõidukijuhtimist, transporti töökohal ja tööd maanteel või teepervel. EU-OSHA ja Euroopa Komisjoni ühistöös valminud juhendis on palju hea tava näiteid ja asjakohaste õigusaktide ülevaade. Juhend on tasuta ja kasutajasõbralik, teavet saab filtreerida riski või sõiduki liigi põhjal.

24/07/2018

EU-OSHA võtab nüüd vastu tervislike töökohtade hea tava auhindade 2018–2019 taotlusi.

Kui edendate tõeliselt ja jätkusuutlikult tööohutust ja -tervishoidu, hallates ohtlikke aineid, andke meile sellest teada. Žürii hindab tööohutuse ja töötervishoiu uuendusliku ja efektiivse juhtimise elulisi näiteid ning nende ülekantavust muudele töökohtadele.

20/07/2018

Kas töötate ohtlike ainetega või juhite töötajaid, kes nendega kokku puutuvad? Kas vajate riskihindamise ja -juhtimise lisateavet? Kui jah, vaadake EU-OSHA põhjalikku uut ohtlike ainete praktiliste vahendite ja suuniste andmebaasi, mis sisaldab viiteid liikmesriikide, ELi ja kolmandate riikide peamistele allikatele ja audiovisuaalsetele vahenditele. Selles on mitu uut juhtumiuuringut, mis loodi käimasoleva tervislike töökohtade kampaania raames ning on tõsielulised näited ohtlike ainete käitlemise heade tavade kohta.

12/07/2018

EU-OSHA on nüüd ülemaailmse kampaania „Vision Zero“ liige, aidates levitada sõnumit, et aegsasti võetud õigete meetmetega saab ennetada iga tööõnnetust, kutsehaigust ja kahju töökohal. Kampaania „Vision Zero“ pöörab tähelepanu kolmele aspektile: tööohutusele, tervisele ja igakülgsele heaolule töökohal. Mitmekülgne kampaania toob kasu igale töökohale, ettevõttele või tööstusharule kõigis maailma piirkonnis.

Selle kuulutas välja Rahvusvaheline Sotsiaalkindlustuse Assotsiatsioon (ISSA) tööohutuse ja töötervishoiu kongressil Singapuris.

02/07/2018

Austria „roheline eesistumisperiood“ edendab kestlikkust ja keskendub kolmele kogu ELi hõlmavale valdkonnale: julgeolek ja ränne, jõukuse ja konkurentsivõime kindlustamine digiteerimise kaudu ning stabiilsus naaberriikides. Eesistumise ajal kavatsetakse lõpule viia ka kantserogeenide direktiivi muutmise läbirääkimised.

Lisateave

26/06/2018

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuril on taas hea meel tõdeda, et suur arv ametlikke kampaania- ja meediapartnereid on liitunud agentuuri 2018.–2019. aasta kampaaniaga „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“.

Partnerite pühendumus ohtlike ainete ennetava haldamise edendamisele Euroopa töökohtadel aitab tagada kampaania õnnestumise, sest see pakub piisavalt võimalusi võrgustumiseks ja heade tavade jagamiseks.

Ametlikud kampaaniapartnerid

22/06/2018

Uues aruandes on ülevaade EU-OSHA uuest ESENER-2 tulemuste analüüsist, mis käsitles eelkõige psühhosotsiaalseid riske. Selgub, et Euroopa töötajate kaitsmisel selliste riskide eest on otsustava tähtsusega juhtkonna pühendumus ja töötajate kaasamine.

Oluline on ka riigi kontekst. Tugev majandus, head riiklikud tööohutuse ja tervishoiu algatused ning kultuuritegurid on kõik seotud psühhosotsiaalse riski parema juhtimisega.

Aruanne käsitleb ka nende tähelepanekute praktilist mõju.

Pages