You are here

Põhipunktid

15/12/2017

Saabumas on 2018. aasta, mil algab kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“. Kampaaniaga soovitakse suurendada teadlikkust ohtlikest ainetest ja edendada nendega kokkupuute ennetamist töökohtadel Euroopas.

EU-OSHA käivitab kevadel kampaania 2018–2019. Loodame oma partneritelt ja sidusrühmadelt sama tugevat toetust kui viimasele kampaaniale „Tervislikud töökohad sõltumata east“.

Ole kursis tervislike töökohtade kampaaniaga 2018–2019

04/12/2017

Lõppes EU-OSHA 2016.–2017. a kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ ja nüüd on alanud ettevalmistused, et aprillis 2018 kuulutada välja uus kampaania – „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“.

2018.–2019. a kampaaniaga soovitakse teadvustada ohtlike ainete riske töökohal ja edendada ennetavat käitumist, et riskid kõrvaldada või neid tulemuslikult juhtida.

Uue kampaania lisateave

21/11/2017

Hispaanias Bilbaos toimuval tervislike töökohtade tippkohtumisega lõpeb EU-OSHA 2016.–2017. aasta kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“.

Kampaania oli väga edukas ja selles osales rekordarv kampaaniapartnereid.

Tippkohtumisel arutavad tööohutuse ja töötervishoiu tippeksperdid ning poliitikud kampaania saavutusi ning jagavad head tava ning õiguslikke ja poliitilisi lahendusi, milleni jõuti kampaania ajal. Kampaania kestis kaks aastat ja selle eesmärk oli lahendada Euroopa vananeva tööjõu probleeme.

07/11/2017

Veebikaudse majanduse kiire kasvu tõttu tekib üha enam ebastandardseid töövorme, nagu juhutöö, töö väljakutse alusel ja sõltuva füüsilisest isikust ettevõtja töö. Veebiplatvormid küll suurendavad töövõimalusi, ent sellise tööga võivad kaasneda füüsilised ja psühhosotsiaalsed tööohutuse ja töötervishoiu riskid.

Uues aruandes vaadeldakse neid probleeme ja analüüsitakse nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu tasandil rakendatud või väljatöötamisel regulatsioone, et riske maandada.

02/11/2017

Kas oled autojuht või korraldad autojuhtide tegevust? Napo räägib oma viimases filmis kutseliste autojuhtide ohutusest ja terviseriskidest.

Film tutvustab lõbusas toonis teemasid, nagu hooldus, halb ilm ja vajaduse korral autojuhtimisele alternatiivsete võimaluste kasutamine. Rõhutatakse sõidu hea planeerimise ja ettevalmistamise tähtsust, sh koorma ohutu laadimine, kõige otstarbekam marsruut ja piisav ajavaru, et ohutult sihtkohta jõuda.

Vaadake uut filmi Napo ... ohutu teekond

Pages