Põhipunktid

Back to highlights

Euroopa keeltepäev – tutvuge tööohutuse ja töötervishoiu sõnumitega

Image

© Council of Europe

Iga aasta 26. septembril tähistatakse Euroopa keeltepäeval, kus tutvustatakse Euroopa keelelist rikkust ning edendatakse mitmekeelsust ja keeleõpet. Mitmekeelsus on samuti EU-OSHA tegevuse keskmes. Lugege 20 keeles meie uudiseid, teemajaotisi ja tervislike töökohtade kampaaniamaterjale.

Tutvuge teavitava ja meelelahutusliku veebilehega, kus on plakatid, mängud, mälumängud ja tsitaadid

Jälgige Euroopa Komisjoni poolt Euroopa noorteaasta raames korraldatavat veebiüritust „Keelepädevused noorte teenistuses“

Osalege oma riigi üritustel