Põhipunktid
26/02/2019

Sidusrühmad on jätkuvalt väga rahul EU-OSHA tegevusega

2018. aastal korraldatud sidusrühmade rahulolu küsitluse kohaselt on EU-OSHA tegevus jätkuvalt väga tulemuslik ning rahuolu tase ületab 2016. aasta tulemusi. 89% sidusrühmadest arvab, et EU-OSHA tööohutuse ja töötervishoiu prioriteedid on õiged, ning 87% märgib, et EU-OSHA annab tööle lisaväärtust riiklike tööohutuse ja töötervishoiu organisatsioonide kaudu. Vastasid valdavalt töökoha tasandi vahendajad ja poliitikud EList ja mujalt; 86% vastajatest olid ELi liikmesriikidest.

Peaaegu kõik vastajad (93%) märkisid, et on kasutanud vähemalt üks kord agentuuri teenuseid. Enim kasutati agentuuri ohutus- ja tervisprobleemide haldamiseks ettevõtte või töökoha tasandil.

Sidusrühmad tunnustavad laialdaselt ka EU-OSHA tegevust tööohutus- ja töötervishoiuriskidest teavitamisel ja nende riskide kõrvaldamisel ning seeläbi töötingimuste parandamisel. 

EU-OSHA sidusrühmade rahulolu küsitluse 2018 kõik tulemused