Põhipunktid
20/02/2019

EU-OSHA uue asutamismäärusega tunnustatakse ameti tehtud tööd ja tähtsat rolli tulevikus

EU-OSHA väljendab heameelt oma uue asutamismääruse üle, mis jõustub 20. veebruaril 2019.

EU-OSHA 25. aastapäeval tunnustatakse uue määrusega ameti olulist rolli Euroopa töökohtade ohutuse ja tervishoiu parandamisel alates ameti asutamisest 1994. aastal. Uus määrus võtab arvesse kiiresti muutuvat töömaailma ja on selge kinnitus EU-OSHA jätkuvalt tähtsast rollist tulevikus. See on vastavuses teiste tööhõive peadirektoraadi alla kuuluvate ELi asutuste määrustega ning sisaldab paar olulist muudatust.

EU-OSHA uue asutamismääruse lisateave

Ameti 25. aastapäeva veebileht