Põhipunktid
11/03/2019

EU-OSHA partnerite võrgustik on ameti edu jaoks oluline

EU-OSHA ulatuslik partnerite võrgustik ja tihe koostöö rohkem kui 30 riigiga on olnud viimase 25 aasta jooksul Euroopas riskiennetuskultuuri edendamisel väga oluline.

Ehkki ELi oluline laienemine 2004. aastal oli keerukas, jätkas EU-OSHA kõigi liikmesriikide toetamist, et saavutada oma nägemus tööohutusest ja töötervishoiust. Tõhus koostöö riiklike teabekeskuste ja nende kolmepoolsete võrgustikega ning lähedaste suhete loomine muude partneritega on aidanud muuta Euroopa töökohad ohutumateks, tervislikumateks ja tootlikumateks.

Meie uues artiklis on põhjalikum teave meie suhete kohta partnerite ja ELi liikmesriikidega

Euroopa Liidu laienemine