You are here

Põhipunktid
04/09/2017

Uute üldhinnangute kohaselt oli tööõnnetuste ja tööga seotud vigastuste kogukulu Euroopa Liidus 476 miljardit eurot aastas.

Tööohutus ja töötervishoid on selgelt seotud majandustulemustega. Tööohutuse ja töötervishoiu kulude ja tulude projekti uutest hinnangutest selgub, et tööõnnetuste ja kutsehaiguste kulud on Euroopa Liidus igal aastal ligikaudu 476 miljardit eurot. Ainuüksi tööga seotud vähktõve kulu on 119,5 miljardit eurot.

EU-OSHA koos Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja muude partneritega on välja töötanud mudeli, mille alusel hinnata ebatõhusate või puuduvate tööohutuse ja töötervishoiu meetmete ligikaudset majanduskulu. Mudeli alusel saab põhjalikult mõõta tulenevat sotsiaalkoormust, mis võimaldab poliitikakujundajatel paremini mõista puuduliku tööohutuse ja töötervishoiu majandusmõju.

Projekti viimaseid tulemusi ja kättesaadavate andmete interaktiivset visualiseerimisvahendit esitletakse tööohutuse ja töötervishoiu XXI maailmakongressil Singapuris.

Lugege uudiskirja

Juurdepääs andmete visualiseerimisvahendile

Lisateave tööohutuse ja töötervishoiu hea tava majanduskasu kohta

Vt fotod