Põhipunktid
04/02/2019

EU-OSHA kuulutab maailma vähipäeva puhul välja uuringu, mis käsitleb vähktõve riskiteguritega kokkupuudet töökohas

Vähktõbi on tööga seotud surmajuhtumite oluline põhjus Euroopas. Töötajate kaitseks ja tööga seotud vähktõve ennetamiseks on vaja usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid vähktõve riskiteguritega töökohas kokkupuute kohta Euroopas.

EU-OSHA-l on maailma vähipäeval rõõm teatada, et tema kolmepoolne juhatus on heaks kiitnud kava alustada 2020. aastal arvutitoetusega telefoniuuringut, et hinnata töötajate kokkupuudet vähktõve riskiteguritega.

Aruanne ja telefoniküsitluse teostatavusuuringu koondaruanne

Vähktõvejärgse rehabilitatsiooni ja tööle naasmise poliitikate, algatuste ja hea tava koondaruanne (14 keeles)

Nõuanded tööandjatele vähidiagnoosiga töötajate tööle naasmise kohta (25 keeles)