Põhipunktid
03/12/2019

EU-OSHA vaatab tulevikku ja valmistub eesseisvateks veel edukamateks aastateks

Kuna EU-OSHA 25. aastapäev on lõppemas, vaatame sarja viimases artiklis, kuidas amet valmistub töötajate ohutuse ja tervisega seotud uuteks ja esilekerkivateks probleemideks.

2005. aastal asutas EU-OSHA Euroopa riskivaatluskeskuse, et koguda usaldusväärseid andmeid töös toimuvate muutuste ja nende võimaliku mõju kohta tööohutusele ja töötervishoiule. Tuleviku-uuringute sari jätkab seda tööd. Seni käsitletud teemad hõlmavad rohelisi töökohti ja digitaliseerimist.

Nende projektide eesmärk on teavitada poliitikakujundajaid ja teisi sidusrühmi, et tagada tulevaste töötervishoiu ja tööohutuse probleemide õigeaegne ja tõhus ennetamine.

Meie viimane 25. aastapäeva artikkel selle kohta, kuidas EU-OSHA tulevasteks probleemideks valmistub

Lisateave on meie veebikoha esilekerkivate riskide jaotises

2019. aastal avaldatud 25. aastapäeva artiklid