Põhipunktid
30/10/2018

EU-OSHA võtab kasutusele uued ohtlike ainete andmebaasid – vaadake lähemalt!

Kas töötate ohtlike ainetega või juhite töötajaid, kes nendega kokku puutuvad? Kas vajate riskihindamise ja -juhtimise lisateavet? Kui jah, vaadake EU-OSHA põhjalikku uut ohtlike ainete praktiliste vahendite ja suuniste andmebaasi, mis sisaldab viiteid liikmesriikide, ELi ja kolmandate riikide peamistele allikatele ja audiovisuaalsetele vahenditele. Selles on mitu uut juhtumiuuringut, mis loodi käimasoleva tervislike töökohtade kampaania raames ning on tõsielulised näited ohtlike ainete käitlemise heade tavade kohta.

Sadade andmebaasikirjete hulgas on näiteks sellised teemad nagu koolitus või riskihindamine, kantserogeenid ja asendamine. Lisaks on andmebaasist lihtne teavet otsida ning kui vajate teavet konkreetse riigi, sektori, tööülesande või ohu kohta, leiate otsitava kiiresti ja lihtsalt.

Otsige ohtlike ainete andmebaasist

Kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ lisateave