ELi tööinspektorid on tööohutuse ja töötervishoiu reaalsuseks muutmisel keskse tähtsusega

Image

© Pexels

Tööinspektsioonide eesmärk on karistussüsteemide ja standardmeetmete abil toetada tööohutuse ja töötervishoiu nõuete täitmist Euroopa Liidus. Need süsteemid hõlmavad tööinspektorite kohapealseid kontrolle, et jälgida ja jõustada riiklikke õigusakte, samuti strateegiaid, mis on seotud õnnetuste ja tervisehäirete ennetamisega töökohal. Euroopa riikides on selliste süsteemide kehtestamine käsitlemine ja rakendamine mitmekesine.

Kohandatud reageerimisel rikkumistele võib olla oluline roll nõuetele vastavuse toetamisel. Tavaliselt on see proportsionaalne, ulatudes soovitustest haldustrahvide ja süüdistuste esitamiseni. Otsustusprotsessi lihtsustamiseks võib kaalutleda standardset töökoha ohutuse meedet. Meetmete eesmärk on luua ohutuid ja tervislikke töökeskkondi, mis on kasulikud kõigile ja kus on rikkumiste suhtes nulltolerants.

Aruteludokument: Tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele vastavuse toetamine – Euroopa tööinspektsioonide karistuste ja standardmeetmete süsteemid

OSHWiki artikkel: Karistuste roll Euroopa tööinspektsioonide poliitikas ja praktikas

Teemajaotis: Tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele vastavuse parendamine