Uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER) seminar keskendub ohutusele ja tervishoiule Euroopa haridussektoris

Image

© Drazen - stock.adobe.com

Uuringust ESENER ilmneb, haridustöötajad puutuvad iga päev kokku mitmesuguste teguritega, mis võivad tekitada luu- ja lihaskonna vaevusi ning psühhosotsiaalseid riske, nagu ajasurve, pikaajaline istumine, vali müra ning suhtlemine probleemsete õpilaste ja vanematega.

Tööohutuse ja töötervishoiu parema juhtimise vajadus selles sektoris toob 26. aprillil kokku EU-OSHA eksperdid, Euroopa Komisjoni esindajad ja ELi sotsiaalpartnerid, et arutada veebis uuringu põhitulemusi

Seminar keskendub uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER) kolme vooru andmetele ning valdkondlike sidusrühmadega toimunud eksperdivestluste järeldustele. Üritusel arutatakse eelkõige seda, kuidas täita riskihindamiste lünki, mis tulenevad digipöördest ja COVID-19 mõjust tingitud õppetegevuse muutustest.

Registreeruge tasuta veebiseminarile Tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine haridussektoris – milline on olukord Euroopa töökohtadel?

Lugege aruannet ja kokkuvõtet „Haridus – tõendid uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringust (ESENER)

Sektori kõik uuringutulemused: ESENERi andmete visualiseeringud