Põhipunktid

Back to highlights

Uuring ESENER tõstab ohutuse ja tervishoiu haldamist mõjutavate uute probleemidena esile digitehnoloogiad ja COVID-19.

Image

© EU-OSHA

Uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete 2019. aasta uuringus (ESENER) viidatakse selgelt digitaliseerimisele kui tekkivale töötervishoiu ja tööohutuse probleemile. Kuigi robotiteid, sülearvuteid, nutitelefone või ihunutikuid kasutatakse üha rohkem, arutatakse vähem kui veerandis töökohtadest (24%) selliste tehnoloogiate võimalikku mõju töötajate ohutusele ja tervisele.

Muud probleemid on hõlmavad psühhosotsiaalseid riske ja COVID-19 tõttu muutunud töötamistavasid, nagu täheldati järeluuringutes. Lahendused on näiteks suurem töötajate osalus riskide tuvastamisel ja ennetamisel ning õigusaktid, millega edendada vastavust töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

ESENER 2019 ülevaatearuandes käsitletakse neid teemasid, kasutades andmeid enam kui 45 000 vastajalt iga suurusega ja kõigi sektorite töökohtadest 33 Euroopa riigis. ESENER on juhtiv seirevahend töötervishoiu ja tööohutuse haldamisel ning teabevahend Euroopa ja liikmesriikide poliitikakujundajatele.

Ülevaatearuanne ja kokkuvõte

Tehniline lisa