Põhipunktid
08/05/2020

ESENER 2019: töökohauuringu tulemused avaldatakse vahetult enne Euroopa päeva

© EU-OSHA 

EU-OSHA esitab 2019. aasta uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER) põhitulemused, millest selgub, et Euroopa töökohtade teatatud peamised riskitegurid on luu- ja lihaskonna vaevused ja psühhosotsiaalsed riskid.

Uuringus osales 33 riigist üle 45 000 ettevõtte, kes vastasid küsimustele tööohutuse ja töötervishoiu eri valdkondade, sealhulgas seoses digitaliseerimisega tekkivate probleemide kohta.

ESENER 2019 on hindamatu teabeallikas poliitikakujundajatele, sest see pakub ajakohase ülevaate riskiteadlikkusest ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimisest, samuti võrdluse uuringu ESENER 2014 tulemustega.

Volinik Schmiti sõnum meie pressiteates

ESENER 2019 põhitulemused: vt ESENER 2019 poliitikaülevaade

Vt uuringu ESENER andmevisualiseering (2009. ja 2014. aasta andmed, 2019. aasta tulemused lisatakse varsti)