Põhipunktid
08/06/2020

Uuringu ESENER 2019 tulemused on avaldatud interaktiivses andmete visualiseerimise vahendis

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

Uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER) 2019. aasta väljaande uusimad andmed on lisatud meie ESENERi andmete visualiseerimise vahendisse.

Esimest korda saab võrrelda ESENER 2019 ja ESENER 2014 tulemusi Euroopa ja riigi tasandil ning tegevusala ja ettevõtte suuruse järgi.

Uuringus ESENER 2019 koguti andmeid Euroopa 33 riigi ettevõtetelt, kuidas nad juhivad tööohutust ja töötervishoidu, eelkõige psühhosotsiaalseid riske. Uuringu eesmärk on tuvastada tööohutuse ja töötervishoiu hea juhtimise tegureid ja takistusi ning aidata paremini mõista, mis tuge ettevõtted vajavad.

Vahend on tasuta, interaktiivne ja mitmekeelne ning teeb uuringu tähelepanekud kättesaadavaks kõigile kasutajatele. Saate küsimuse kaupa võrrelda riikide tulemusi visuaalsete graafikute ja kaartide abil. Andmeid saab ka lihtsalt jagada ja eksportida.

2019. aasta andmed ja riikide võrdlus interaktiivse vahendi abil.

ESENER 2019 poliitikaülevaade (uusimate tulemuste kokkuvõte)