You are here

Põhipunktid
26/07/2017

Kujunevad ohud: praegu tegutsedes tagame uute töökohtade ohutuse ja tervislikkuse

Selle tähtsa valdkonna töö lisateabe saamiseks külastage EU-OSHA kujunevate ohtude lehekülge Uusi ja kujunevaid ohte, mis on tingitud näiteks uutest tööviisidest või uuenduslikest tööprotsessidest, tuuakse esile ja analüüsitakse meie Euroopa Riskiseirekeskuses.

Teemadest on hõlmatud töötajate ohutus ja tervis keskkonnasõbralikes töökohtades, nanomaterjalide haldamine töökohtades ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng ja töö digitaliseerumine.

Meie tuleviku-uuringud uurivad töö arengut ning muudatuste mõju ohutusele ja tervisele. Uuringutulemus võib aidata asjatundjatel ja poliitikakujundajatel leida Euroopa töötajate ohutumat ja tervislikku tulevikku tagavaid viise.

Peatükk sisaldab ka asjatundjate aruteludokumente teemadel nagu massiotsing, robootika, võimekust tõstvad ergutid, 3D-printimine ja seiretehnoloogia.

Külastage kujunevaid ohte käsitlevat lehekülge