Põhipunktid
27/11/2019

Soome kui ELi eesistujariigi korraldataval konverentsil toob eksperdid kokku tööga seotud vähi likvideerimine

Kantserogeenide tegevuskava toetamiseks korraldab Soome Euroopa Liidu eesistujariigina 27.–.28. novembril erikonverentsi „Töötame koos vähi kui kutsehaiguse likvideerimiseks“.

Peale EU-OSHA osalevad ka Euroopa Komisjoni eksperdid, sotsiaalpartnerid ja riiklikud töötervishoiu ja tööohutuse ametiasutused.

Mis on eesmärk? Jagada teadmisi ja häid tavu, kuidas vähendada kokkupuudet kantserogeenidega tööl, ning teha ülevaade, mis on tegevuskavaga seni saavutatud ja mida tuleb veel teha.

Ürituse lisateave

Kantserogeenide tegevuskava ja EU-OSHA roll

EU-OSHA kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“