Tööohutuse ja töötervishoiu ning kaasamise nutikate digitaalsete seiresüsteemide tõhus rakendamine

Image

© sitthiphong - stock.adobe.com

Tööohutuse ja töötervishoiu nutikad digitaalsed seiresüsteemid kasutavad digitehnoloogiaid, et seirata riske töökohal ning ennetada tööõnnetusi ja kutsehaigusi. Need kehal kantavad, seadmetes või telefonirakendustes leiduvad süsteemid aitavad muuta töökohad ohutumaks.

Need süsteemid aitavad parandada ka kaasatust ja mitmekesisust, toetades konkreetsete rühmade, nt eakate ja võõrtöötajate, puudega töötajate ja rasedate töötajate vajadusi.

Kõigepealt tuleb siiski arvestada teatud kaalutlusi, et need tehnoloogiad oleksid tõeliselt edukad ja kasulikud kõigile: töötajate kaasamine ja organisatsiooniline kultuur, ettevõtte struktuur, tehnoloogiataristu jne.

Meie kahes uues aruteludokumendis selgitatakse, kuidas kaasavaid nutikaid digitaalseid seiresüsteeme tõhusalt rakendada. Tutvuge dokumentidega.

Tööohutuse ja töötervishoiu digitaalsed seiresüsteemid: uute tehnoloogiate rakendamine tööohutuse ja töötervishoiu seireks töökohal

Tööohutuse ja töötervishoiu digitaalsed seiresüsteemid: kaasamise ja mitmekesisuse toetamine töökohal