You are here

Põhipunktid
08/11/2016

EU-OSHA uurib tööohutuse ja töötervishoiu hea ja halva juhtimise majandusmõju

Et mõista, mida maksavad tööga seotud haigused ja surmajuhtumid ning mis on tööohutuse ja töötervishoiu hea juhtimise eelised, on vaja kvaliteetseid andmeid.

EU-OSHA toetab nende andmete kogumist kaheetapilises ülevaateprojektis „Tööohutuse ja töötervishoiu kulud ja tulud“, mille eesmärk on töötada välja majanduskulude usaldusväärse hinnangu mudel.

Projekti aluseks on ulatuslik uuring, millega otsitakse ja hinnatakse igas liikmesriigis olemasolevaid andmeid. Uuringu tulemuste põhjal töötatakse välja üksikasjalik majanduskulude hinnangu mudel, mis tugineb riiklikele andmeallikatele.

Projekti „Tööohutuse ja töötervishoiu kulud ja tulud“ üksikasjalik teave on meie veebilehe erijaotises