Põhipunktid
14/12/2018

Uus uuring tööga seotud haiguste varajase hoiatamise süsteemide kohta

Hoiatus- ja kontrollsüsteemid annavad tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas tegutsejatele ja poliitikakujundajatele varajasi hoiatusi uute ja tekkivate riskide ning tööga seotud haiguste kohta. Aruandes analüüsitakse põhjalikult mitut edukat hoiatus- ja kontrollmeetodit ELis ja väljaspool.

Selles uuritakse, kuidas teised riigid saaksid neid meetodeid üle võtta ja kuidas lisada hoiatusfunktsioon olemasolevasse seiresüsteemi. Aruandes tehakse järeldus, et on äärmiselt oluline inimesi paremini teavitada hoiatus- ja kontrollsüsteemide tähtsusest tõendipõhises ennetus- ja poliitikatöös, säilitada juhtumitest teatajate motivatsiooni, anda piisavalt poliitilist ja finantstoetust ning edendada ELis rahvusvahelist koostööd ja andmete jagamist.

Pressiteade

Laadige alla lõpparuanne ja kokkuvõte

Hoiatus- ja kontrollsüsteemide lisateave