Digiplatvormitöö: uued dokumendid uurivad tööjõu mitmekesisust ning mõju töötervishoiule ja tööohutusele ning algatusi riskide ennetamiseks ja juhtimiseks

Image

© Gorodenkoff - adobe.stock

Digitaalsed tööplatvormid on muutnud töömaailma ja toonud kaasa uusi probleeme, mis tuleb kohe lahendada. Kuigi praegu tegutseb ELis üle 500 platvormi, mis loovad tööhõivevõimalusi, on nende töötajatel sellised riskid nagu töö intensiivistumine, tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade piiratud kohaldamine ning töökoha ebakindlus. Samal ajal võib digitaalsel tööplatvormil töötamine olla mõnele töötajarühmale, näiteks puuetega töötajatele või rändajatele, võimalus siseneda või naasta tööturule.

Kaks uut aruteludokumenti, mis on osa meie tööohutuse ja töötervishoiu uurimisprojektist digiülemineku kohta, annavad ülevaate järgmistest teemadest.

„Digiplatvormitöö tervishoiu- ja ohutusriskide ennetamine ja juhtimine“ koos näidetega tavadest ja vahenditest, millega digiplatvormid edendavad ohutuid töötingimusi.

Töötajate mitmekesisus ja digitaalsed tööplatvormid: mõju tööohutusele ja töötervishoiule, arutelu, kuidas digiplatvormitöö võib olla konkreetsete töötajarühmade jaoks hüppelauaks tööhõive suunas.

Digitaalne platvormitöö on üks meie eelseisva kampaania „Ohutu ja tervislik töö digiajastul 2023–2025“ prioriteetne valdkond.

Lisateave on meie varasemates väljaannetes.