You are here

Põhipunktid
10/09/2018

Ohtlikud ained: teabelehed õigusaktide ja asendamise kohta

2018.–2019. aasta tervislike töökohtade kampaania raames on EU-OSHA avaldanud kaks teabelehte, mis on tõlgitud mitmesse keelde.

Teabeleht „Ohtlikud ained töökohal – õigusraamistik“ annab selge ja praktilise ülevaate asjaomasest ELi õigusest selles valdkonnas.

„Ohtlike ainete asendamine töökohal“ sisaldab teavet teatavate ohtlike ainete põhjustatud ohtude kõrvaldamise kohta. See on sageli parim võimalik lahendus.

Külastage kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ veebilehte