Põhipunktid
28/07/2020

COVID-19 pandeemia suurendab vajadust kaitsta töötajaid kokkupuute eest bioloogiliste mõjuritega

Image by anjawbk from Pixabay

Uues aruandes tehakse kokkuvõte EU-OSHA suurprojekti järeldustest. Projekti eesmärk on suurendada teadlikkust töökohal toimuvast kokkupuutest bioloogiliste mõjuritega ja pakkuda poliitikakujundajatele olulist teavet.

Kokkupuudet bioloogiliste mõjuritega töökohal seostatakse arvukate terviseprobleemidega, sh nakkushaigused ja allergiad. Kuigi probleem esineb paljudel eri kutsealadel, ei olda sellest üldiselt teadlikud.

Projekti järeldused on eriti asjakohased praeguse COVID-19 pandeemia kontekstis ning rõhutavad vajadust jagada teavet ja prioriseerida bioloogiliste mõjurite põhjustatavate kutsehaiguste ennetamist kõikidel tasanditel.

Lugege lisaks uudiskirja

Laadige alla lõpparuanne ja kokkuvõte

Lisateave: bioloogiliste mõjurite põhjustatavad kutsehaigused

Projekti ja selle tulemuste PowerPoint-esitlused: ekspertidele ja mitteekspertidele