Põhipunktid
28/04/2020

COVID-19: tagasi töökohale ohututes ja tervislikes tingimustes

COVID-19 kriis survestab tööandjaid ja töötajaid. Kui füüsilise distantsi hoidmise meetmed on COVID-19 leviku ulatust piisavalt vähendanud, lubavad riiklikud pädevad asutused järk-järgult taas tööd alustada.

Sobivad ennetusmeetmed aitavad naasta töökohale ohutult ja tervislikult ning tõkestada COVID-19 levikut. Et aidata sellele protsessile kaasa, koostas EU-OSHA tööohutuse ja töötervishoiu ELi suunised.

Lugege ja jagage ELi suuniseid COVID-19: tagasi tööle. Töökohtade ümberkorraldamine ja töötajate kaitse (PDF-versioon

Tutvuge ka järgmisega: 

Euroopa Komisjoni pressiteade

COVID-19: töökohal kasutatav suunis

Meie uus teemajaotis: tervislikud töökohad peatavad pandeemia