Põhipunktid

Back to highlights

2021. aasta konsolideeritud tegevusaruanne – väljapaistvad saavutused ohutuma ja tervislikuma töökeskkonna nimel

Image

Pandeemia ajal püüdis EU-OSHA koostöös sidusrühmadega rakendada oma 2021. aasta ambitsioonikat tööprogrammi ning täita oma eesmärgid tööohutuse ja töötervishoiu parandamiseks kogu Euroopas.

EU-OSHA haldusnõukogu tunnustas laialdaselt tema panust COVID-19 töötervishoiule ja tööohutusele avalduva mõju käsitlemisse. Haldusnõukogu tunnustas ka EU-OSHA panust ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku eesmärkide saavutamisel kooskõlas oma mitmeaastase strateegilise programmiga.

Aruandes tutvustatakse ka EU-OSHA teadusuuringute saavutusi töö digiülemineku valdkonnas, panust luu- ja lihaskonna vaevuste vähendamisse ning tuleviku-uuringute väljatöötamist. 2021. aasta tööprogrammi olulised algatused hõlmasid veebipõhise interaktiivse riskihindamise (OiRA) vahendite toimuvat arendamist, ESENERi andmetel põhinevaid järeluuringuid, kampaaniat „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ ja ettevalmistavat tegevust Euroopa töötajate vähktõve riskiteguritega kokkupuute uuringuks, mille eesmärk on aidata võidelda vähktõve kui tööga seotud surmapõhjuse vastu.

Klõpsake kommenteeritud kokkuvõtte ja 2021. aasta põhiliste tulemusnäitajate infograafiku lingil.

Järelduste põhjalik ülevaade on 2021. aasta konsolideeritud tegevusaruande täistekstis.