Ringmajandus töö kestlikuma, turvalisema ja tervislikuma tuleviku jaoks

Image
Circular economy illustration

© yokie - stock.adobe.com

Ringmajandus on kliimamuutustevastases võitluses keskse tähtsusega. Kestlikku tulevikku ei saa siiski arendada tagamata töötajate tööohutust ja töötervishoidu. Hea uudis on, et need võivad olla vastastikku kasulikud!

Meie teemakohane tuleviku-uuring liikus tulevikku, et uurida, milline on maailm 2040. aastal pärast üleminekut ringmajandusele ja kuidas see mõjutab töötajate ohutust ja tervist.

Selles teises etapis kohandati 1. etapis välja töötatud 4 makrostsenaariumi ja koostati 16 mikrostsenaariumi, et hõlmata töötajate eri rühmi, sealhulgas madala ja kõrge kvalifikatsiooniga ning võõrtöötajaid ehituses, transpordis, tootmises ja mujal.

Täieliku ülevaate saamiseks tutvuge aruande ja kokkuvõttega.

Avaldatud on ka neli poliitikaülevaadet, mis käsitlevad eri vaatenurki: peamised järeldused, haavatavad töötajad, kõige enam mõjutatud sektorite töötajad ja soovitused peamistele sidusrühmadele.

Lisateave ja väljaanded on jaotises „Ringmajandus ja selle mõju tööohutusele ja töötervishoiule“