Põhipunktid
18/06/2020

Tarneahela muutused: tööohutuse ja töötervishoiu probleemid ja võimalused

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Maailmakaubanduse laienemine viimastel kümnenditel on toonud kaasa riikidevaheliste tarnesuhete kasvu. Sellega kaasneb liikmesriikides suundumus kasutada tarneahelates allhanget.

Aruteludokumendis käsitletakse tööohutuse ja töötervishoiu probleeme ja võimalusi, mis tulenevad tarnesuhete hiljutistest ja tulevastest muutustest. Autorid esitavad hea tava näiteid ning arutlevad, mida teha edasi.

Tarneahel ning selle praegune ja tulevane mõju tööohutusele ja töötervishoiule

Tutvuge ka veebruaris toimunud EU-OSHA seminari järeldustega, kus vaadati läbi tuleviku töökorraldust käsitlevate aruteludokumentide sari