Vähktõve riskitegurid Euroopas: tutvuge EU-OSHA tehtud töötajate kokkupuute uuringu esmaste tulemustega

Image

Et toetada võitlust tööga seotud vähktõve vastu, tegi EU-OSHA uuringu Euroopa töötajate kokkupuute kohta vähktõve riskiteguritega. Uuringu eesmärk oli tuvastada haiguse võimalikud riskitegurid eri töökohtadel, pakkudes ajakohaseid ja kõikehõlmavaid andmeid, mida saab kasutada ennetuses, teadlikkuse suurendamisel ja poliitikakujundamisel.

Uuringu raames küsitleti tuhandeid töötajaid kuues ELi liikmesriigis (Saksamaal, Iirimaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Ungaris ja Soomes), et hinnata töötajate võimalikku kokkupuudet 24 teadaoleva vähktõve riskiteguriga, sh tööstuskemikaalid, protsessi käigus tekkivad ained ja segud ning füüsikalised riskitegurid.

Uuringust selgub, et Euroopas on kõige sagedamad vähktõve riskiteguritega kokkupuuted töökohal seotud UV-kiirguse ja diiselmootorite heitgaasidega. Esmased tulemused annavad ka kiirülevaate väärtuslikest andmetest, mida võib saada töötajate kokkupuute uuringust.  

Avaldatud pressiteade

Tutvuge uuringu esmaste tulemuste ja metoodikaga

Lisateave on töötajate kokkupuute uuringut käsitlevas uues veebijaotises