Kas digitaalsed seiresüsteemid võivad ümber korraldada töötajate ohutuse ja tervishoiu?

Image

© Ivan Samkov on Pexels

Tööohutuse ja töötervishoiu digitaalsete seiresüsteemide, näiteks rakenduste, kaamerate ja ihuseadmete kasutuselevõtt võib muuta töökohad ohutumaks. Olenemata sellest, kas eesmärk on ennetav või reageeriv (leevendamine), sõltub nende edu sageli kogutava ja analüüsitava teabe õigsusest. Sama tähtis on, et töötajad ja tööandjad saavad vajalikku teavet, et kaalutleda eeliseid ja puudusi ning võimaldada head rakendamist.

Tööohutuse ja töötervishoiu nutikate digitaalsete seiresüsteemide probleeme ja võimalusi käsitletakse kahes uues aruandes. Ühes arutatakse digitaalsete seiresüsteemide liike, eesmärke ja kasutusviise. Teises esitatakse näited parimatest tavadest, kuidas saab uusi seiresüsteeme edukalt lõimida töökohtadesse.

Aruanded ja kokkuvõtted:

Tööohutuse ja töötervishoiu nutikad digitaalsed seiresüsteemid: kasutusviisid ja probleemid

Tööohutuse ja töötervishoiu nutikad digitaalsed seiresüsteemid: töökoha ressursid kavandamisel, rakendamisel ja kasutamisel

Lisateave on jaotises „Töö digiüleminek