Põhipunktid
21/11/2019

Bioloogilised mõjurid tööl: mis terviseprobleeme need põhjustavad ja kuidas neid paremini ennetada?

© INSHT

Meie uues aruandes uuritakse teaduskirjandust, mis käsitleb konkreetseid tööga seotud ja bioloogilistest mõjuritest tingitud haigusi, näiteks nakkushaigusi ja allergiaid. See hõlmab ka eksperdiuuringu ning ELi liikmesriikide haiguste ja kokkupuute seiresüsteemide hindamise tulemusi. Aruandes esitatakse soovitusi paremate seiretavade, ennetamisstrateegiate ja -poliitikameetmete kohta.

See aruanne on osa suuremahulisest projektist, milles käsitletakse tööga seotud haigusi ELi töökohtades, et tagada parem ennetus.

Kirjandusülevaade ning bioloogiliste mõjurite ja tööga seotud haiguste kokkuvõte