Koosteliinidest haiglateni: Kaheksa juhtumiuuringut koostöörobotite integreerimise kohta töötajate ohutust silmas pidades

Image

© FotoArtist - stock.adobe.com

Koostöö robotitega, et muuta meie töökohad lihtsamaks ja ohutumaks, ei ole enam tuleviku küsimus.

EU-OSHA on analüüsinud robootika ja tehisintellektil põhinevate süsteemide kasutamist tööülesannete automatiseerimiseks töökohtadel, pöörates eritähelepanu nende mõjule töötajate ohutusele ja tervisele.

Eesmärk on mõista, kuidas selliseid süsteeme, sh koostööroboteid ohutult ja tõhusalt töökohal integreerida, ning tagada, et need muutuksid pigem varaks kui riskiks.

Järeldused on esitatud kaheksas juhtumiuuringus, mis hõlmavad eri töökogemusi: loomasõnniku puhastamise automatiseerimine; saetööstus; koosteliinid ja tööstuslik tootmine; õmblemine autotööstuses; kaubaaluste paigutamine ja eemaldamine; arukas automatiseerimine terasetööstuses; kõrgtehnoloogiline robootika plasttoodete tootmises ja; tehisintellekt meditsiinidiagnostikas.

Peagi avaldame võrdleva aruande juhtumiuuringute kohta, mis käsitlevad tehisintellektil põhinevaid süsteeme ja täiustatud robootikat ülesannete automatiseerimiseks.

Tutvuge kõigi väljaannetega, mis käsitlevad robootikat ja tehisintellekti.

Tekkis huvi? Tutvuge lähemalt EU-OSHA saabuva kampaaniaga „Ohutu ja tervislik töö digiajastul“!