Põhipunktid
14/06/2019

2018. aasta aruanne: koostöö, kohustuste võtmise ja kampaaniategevuse aasta

2018. aasta aruandes kirjeldatakse EU-OSHA tegevust ohutumate ja tervislikumate Euroopa töökohtade eesmärgi saavutamisel. 

Tähelepanuväärsemad saavutused olid aastate 2018–2019 kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ käivitamine ning mikro- ja väikeettevõtete tööohutuse ja -tervishoiu projekti ning digitaliseerimisega kaasnevate uute ja tekkivate riskide tuleviku-uuringu avaldamine. Nende projektide tulemusi kasutatakse poliitikakujundamisel ja uute tervislike töökohtade kampaaniate väljatöötamisel.

Meie tegevuse lisateave on 2018. aasta aruandes ja selle kokkuvõttes.