Tehisintellekt töötajahalduses: kas töötajate ohutust ja tervist võetakse arvesse?

Image

© Peachayatanomsup- stock.adobe.com

Digipööre muudab töökohti, muutes tehisintellektipõhise töötajahalduse tehnoloogiad tööohutuse ja -tervishoiu prioriteetseks valdkonnaks.

Uurime oma uusimas dokumendis tehisintellekti ja muutuva haldusdünaamika seost tööl, analüüsides patendiandmete põhjal tehisintellektipõhiseid haldustehnoloogiaid, nende kavandatud funktsioone ja lõimimist kõigis sektorites ning võimalikke uusi riske töötajate ohutusele ja tervisele.

Tehisintellektipõhise töötajahalduse tehnoloogiate strateegilise järelevalve toetamine näitab, et patenditud tehnoloogiatest on ainult murdosa suunatud töötajate heaolu parendamisele, ning rõhutab, et tööohutuse ja töötervishoiu kaalutlused peavad olema tehnoloogiate kavandamise ja rakendamise protsessi lahutamatu osa.

Lugege aruteludokumenti siin.

Et uurida tehisintellekti rolli kogu spektrit töötajahalduses, tutvuge kõigi teemakohaste väljaannetega