Põhipunktid

Back to highlights

Tehisintellekt töötajahalduses: tööohutuse ja töötervishoiu riskid ja võimalused

Image

Vector by fullvector - www.freepik.com

Tehisintellektipõhiste töötajahaldussüsteemide kasutamine võib aidata kavandada tervislikke ja ohutuid töökohti ja -keskkondi, kuid see võib põhjustada töötajatele ka riske, nagu töö intensiivistumine, töö üle kontrolli kaotamine ja dehumaniseerimine.

Uues aruandes rõhutatakse töötajahaldussüsteemide tööohutuse ja -tervishoiu riske ja võimalusi. Aruanne sisaldab statistilisi andmeid ESENERi 2019. aasta uuringust ning põhineb kirjanduse ülevaatel ja eksperdiküsitlustel. Teemakohase ülevaatearuande järel vaadeldakse ka võimalikke ennetusmeetmeid, rõhutades vajadust inimkesksete ja kavandamispõhiste ennetusstrateegiate järele, et tagada töötajate tervis, ohutus ja heaolu.

Järeldusi täiendavad kaks poliitikaülevaadet, milles antakse riskide maandamise ja ennetamise meetmete soovitusi.

Aruanne ja kokkuvõte „Tehisintellekt töötajahalduses: mõju tööohutusele ja töötervishoiule

Poliitikaülevaated „Tehisintellekt töötajahalduses: riskid ja võimalused“ ning „Tehisintellekt töötajahalduses: ennetusmeetmed

Muud väljaanded: uued töötajahalduse liigid

Projekti lisateave: „Töö digitaliseerimine