Põhipunktid

Back to highlights

Kõrgtehnoloogiline robootika ja automaatika: mis on probleemid ja võimalused tööohutuse ja töötervishoiu jaoks?

Image

Photo created by rawpixel.com for freepik

Füüsiliste ülesannete automatiseerimine robotite, koostöörobotite ja tehisintellekti kaudu mõjutab töökohti paljudes valdkondades. Ameti väljaannete uues kogus käsitletakse kõrgtehnoloogilise robootika ja automaatika eri aspekte seoses tööohutuse ja töötervishoiuga.

Põhiaruanne kirjeldab kõrgtehnoloogilise robootika eri liiki ülesandeid ning võimalusi, probleeme ja riske psühhosotsiaalse, füüsilise ja organisatsioonilise mõjuna töötajatele ja töökohtadele. Aruanne kirjeldab ka ohutusnõudeid ning rõhutab täpse riskihindamise ja lõppkasutajate koolitamise tähtsust.

Aruanne ja kokkuvõte: „Kõrgtehnoloogiline robootika ja automaatika: mõju tööohutusele ja töötervishoiule“

Kolm poliitikaülevaadet: „Kõrgtehnoloogiline robootika ja automaatika ning nende mõju töötajatele“, „Riskid ja võimalused tööohutusele ja töötervishoiule“ ning „Inimestega koostoime ja usalduse põhikaalutlused

Muud väljaanded teemal „Kõrgtehnoloogiline robootika ja tehisintellekt

Seminar „Tehisintellektipõhised süsteemid ja kõrgtehnoloogiline robootika“. Euroopa õpikoda, september 2021

Projekti lisateave: „Töö digitaliseerimine