Põhipunktid

Back to highlights

Töökohal esinevate psühhosotsiaalsete riskide ja südame-veresoonkonna haiguste vahelise seose käsitlemine: vähem stressi terve südame heaks!

Image

© paru - stock.adobe.com

Kuigi töötava elanikkonna tervis on üldiselt parem kui tööturult väljajäänutel, võivad ka töökohad haigusi põhjustada või süvendada.

Üle nelja Euroopa töötaja kümnest märgivad, et nende töö stressitase on pandeemia tõttu suurenenud. See surve koos muude psühhosotsiaalsete riskiteguritega, nagu töökoha ebakindlus, pikad tööpäevad ja kiusamine, suurendab südamehaiguste ja insuldi tekke riski.

Meie uues aruteludokumendis „Seosed tööga seotud psühhosotsiaalsete riskiteguritega kokkupuute ja südame-veresoonkonna haiguste vahel“ kirjeldatakse neid seoseid ja antakse ennetussoovitusi.

Toetavat töökeskkonda ja tervislikku eluviisi ühendav terviklik lähenemisviis on parim kombinatsioon kaitseks südame-veresoonkonna haiguste eest.