Põhipunktid
25/01/2019

Viis kutsehaiguste hoiatus- ja kontrollsüsteemi – põhjalik ülevaade

Iga artikkel kirjeldab erinevat süsteemi, selle põhiomadusi, aruandlusmeetodeid, uute kutsehaiguste ja riskide tuvastamise ning eri tasemega hoiatamise mehhanisme, asjaomaseid kulusid ning seda, kuidas andmeid poliitika ja ennetusstrateegiate jaoks kasutatakse. Nende süsteemide huvirühmadega tehtud intervjuudes selgitatakse süsteemide rakendamist edendavaid ja takistavaid tegureid ning kuidas meetodeid saaks teistesse riikidesse üle kanda.

Artiklid tuginevad aruandele hoiatus- ja kontrollmeetodite kohta kutsehaiguste tuvastamiseks Euroopa Liidus, milles analüüsitakse põhjalikult 12 erinevat meetodit, edendavaid ja takistavaid tegureid ning antakse soovitusi selliste süsteemide rakendamise kohta. Projekt näitab, et hoiatus- ja kontrollsüsteemid on kasulik täiendus kutsehaiguste olemasolevatele seiresüsteemidele.

Loe viit asjakohast artiklit

Ettekannetes tutvustatakse tulemusi ekspertidele ja tavakuulajatele

Hoiatus- ja kontrollsüsteemide lisateave