You are here

Põhipunktid
06/07/2017

3D-printimine ja töötajate jälgimine: uus tööstusrevolutsioon?

Tehnoloogia mängib üha suurenevat rolli töökohal ja muudab inimeste tööviise. See võib olla töötajatele hea, kuid võib põhjustada ka uusi ja tekkivaid tööohutuse ja töötervishoiu riske. EU-OSHA avaldas kaks uut ekspertülevaadet, milles vaadeldakse teatud liiki tehnoloogia kasutamist töökohal: ühes analüüsitakse 3D-printimist (lisaainete tootmine) ja võimalikke uusi riske vastutuse, kasutatud materjalide, paindlike tööviiside ja töö monotoonsuse osas. Teises ekspertülevaates keskendutakse töötajate jälgimisele heaolu tekitava tehnoloogia abil, mis on juba paljudes töökohtades olukorda täielikult muutnud.

3D-printimine töökohal

Lisateave töötajate jälgimise kohta