Tervislike töökohtade hea tava auhinnad

Tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas 14. korda jagatavad tervislike töökohtade hea tava auhinnad on osa 2018.–2019. aasta kampaaniast „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ ning nendega tunnustatakse organisatsioone, kes aktiivselt juhivad riske, mida põhjustavad ohtlikud ained töökohal.

Koostöös Euroopa Liidu liikmesriikidega korraldab EU-OSHA tervislike töökohtade hea tava auhindade andmist, millega tunnustatakse silmapaistvaid ja uuenduslikke tööohutuse töötervishoiu tagamise viise. Ühtlasi jagatakse ja edendatakse auhindadega häid tavasid kogu Euroopas.

2018.–2019. aasta auhinnad on suunatud näidetele, kus tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine on kõikehõlmav ning kus tegelikult on täiustatud ohtlike ainete kasutamist ja käsitsemist, mis tagab ohutud ja tervislikud töötingimused. Samuti otsib sõltumatu kolmepoolne žürii sekkumismeetmeid, mis on ühtaegu kestlikud ja ülekantavad.

Auhinnatud ja tunnustatud näited