You are here

2014.–2015. aasta kampaania: tervislikud töökohad – vähem stressi

Campaign 2014-15: Healthy Workplaces Manage Stress. Campaign promotion stand

2014.–2015. aasta tervislike töökohtade kampaanial on kolm põhieesmärki: 1) teadvustada töökoha stressi ja psühhosotsiaalseid riske ning parandada nende mõistmist; 2) pakkuda riskide vähendamiseks juhendeid, toetust ja praktilisi vahendeid ning 3) tuua esile psühhosotsiaalsete riskide vähendamise eelised töötajate ja ettevõtete jaoks.

Psühhosotsiaalseid riske saab hinnata ja vähendada sama süstemaatiliselt nagu muid, tavapäraseid töökoha riske. See on 2014.–2015. aasta tervislike töökohtade kampaania põhisõnum.

Põhjendus

Miks on see kampaania nii oluline?

Töökoha psühhosotsiaalseid riske mõistetakse sageli valesti ja vaimse tervise probleeme peetakse praegugi häbiväärseks. Uuringud osutavad, et paljude tööandjate arvates on psühhosotsiaalseid riske keerulisem vähendada kui n-ö tavapäraseid töökoha riske. Nad võivad leida, et töötajate vaimse tervise küsimuse tõstatamine on liiga tundlik teema või et neil puuduvad selleks vajalikud eriteadmised.

Käesoleva kampaaniaga püütakse vähendada lõhet sellise väärarusaama ja tegeliku olukorra vahel, pakkudes teavet ja praktilist toetust.

Kampaaniaüritused

  • Kampaania avamine 7. aprillil 2014
  • Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalad oktoobris 2014 ja 2015
  • Hea tava auhindade tseremoonia 27. aprillil 2015
  • Tervislike töökohtade kampaania tippkohtumine 3. ja 4. novembril 2015

Neid üritusi täiendavad mitu väiksemat töötuba, seminari ja võrgustike loomise võimalust kogu kampaania vältel.

Kes võivad osaleda? Kuidas saab osaleda?

Tervislike töökohtade kampaaniad on avatud kõigile isikutele ja organisatsioonidele ning EU-OSHA julgustab kõiki osalema nii, nagu neile sobib.

Osaleda saab näiteks järgmiselt:

Praktilised abimaterjalid

EU-OSHA on koostanud rohkesti kampaania tugimaterjale, mis kõik on avaldatud kampaania veebilehel: