Tööohutuse ja töötervishoiu majanduslik külg ja ühiskondlik väärtus.

Image

Andmete visualiseerimisvahend toob esile Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni, Soome Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumi, Soome Töötervishoiu Instituudi, Singapuri Tööohutuse ja Tervisehoiuinstituudi, Rahvusvaheline Töötervishoiukomisjoni ja EU-OSHA ühisprojekti põhitulemused, mille alusel ajakohastada tööõnnetuste ja kutsehaiguste ülemaailmseid hinnanguid. Statistika tugineb rahvusvahelistel kättesaadavatel andmetel, põhiliselt Maailma Terviseorganisatsiooni ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni allikatel.

Arvestustes kasutatakse tööõnnetuste ja kutsehaiguste tervisemõõdikuna DALYd (summaarset tervisekadu). Hinnangud esitatakse koos Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga tööohutuse ja töötervishoiu XXI maailmakongressil septembris 2017.

Vahend näitab visuaalselt, kui suuri kulusid tekitavad ühiskonnale tööõnnetused ja kutsehaigused kogu maailma piirkonnis, pakkudes ELi liikmesriikide tasandil süvaandmeid. Ühiskonna kulud esitatakse rahalises väärtuses protsendina SKPst. ELi tasandil saab vaadata ka summaarset tervisekadu tööga seotud põhjuste kaupa (vähktõbi, veresoonkonna haigused, luu- ja lihaskonna vaevused ning vigastused).

Olemas on ka enimkasutatavate terminite sõnastik ja uurimismeetodite üksikasjalik kirjeldus.

Tutvu visualiseerimisvahendiga