You are here

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning töö digitaliseerumise arengud

EU-OSHA tuleviku-uuring uurib info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), sealhulgas tehisintellekti ja robootika, kiire arengu võimalikku mõju tööohutusele- ja tervisele. Selle uuringu eesmärgiks on pakkuda EL poliitikakujundajatele, Liikmesriikide valitsustele, ametiühingutele ja tööandjatele vajaminevat teavet info- ja kommunikatsioonitehnoloogia muudatuste, tööviisi ja töökoha mõjude ning nende tööohutuse- ja tervisele tekitatavate väljakutsete kohta.

Uuring hõlmab kolme tööpaketti:

  • 1. tööpaketi eesmärk on tuvastada põhitrende ja ajendeid, mis võivad põhjustada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning töö asukoha muutustega seotud uusi ja kujunevaid tööohutuse- ja tervise ohte.
  • 2. tööpaketi eesmärk on vastavalt 1. tööpaketi põhitrendidele ja ajenditele arendada 2025. aasta töökohtadest võimalikke ja usutavaid olukordi ning kujutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja töö asukoha arengutega seotud tööohutuse- ja tervise uute väljakutseid.
  • 3. tööpaketi eesmärk on 2. tööpaketis arendatud olukordades levitada uuringutulemusi, et koos poliitikakujundajatega saaks arutada olukordades tuvastatud tööohutuse- ja tervise väljakutsete võimalikke strateegiaid.

Need tegevused peaksid vastavalt EL nutikale, jätkusuutlikule ja kaasavale kasvule aitama kaasa uute ohutute ja tervislike töökohtade tagamisele.

Jätkuuringud uurivad lähemalt uuringuga leitud tähtsaid valdkondi ja väljakutseid.