31/03/2017

Mitmekeelsete veebilehtede haldamine – hea halduse näide

30. märtsil 2017 said kolm Euroopa Liidu asutust – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA), Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) ja Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) Euroopa Ombudsmani hea halduse auhinna kategoorias „Silmapaistev tulemus kodanikele/klientidele suunatud teenuste osutamisel“ ühiselt väljatöötatud innovatiivse projekti eest, mis lihtsustab mitmekeelsete veebilehtede tõlkehaldust.

Mitmekeelsus on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, mis tagab kõigi keelte võrdsuse ning tagab keelte ja kultuuride mitmekesisuse austamise. Tõlkimine ühendab rahvaid ning Euroopa Liidu asutusi ja kodanikke, keda asutused teenivad.

Samas on üle 25-keelse veebilehe haldamine keerukas ning vältimatult kaasneb sellega tegelikke probleeme ja kulusid. Lahendusena valmis Euroopa Liidu kolme asutuse veebi-, suhtlus- ja keeletehnikaüksuste koostöös innovatiivne projekt, mis oluliselt lihtsustab mitmekeelsete veebilehtede haldamist.

Projekti tulemuseks on tõlkehaldusvahend, mis on täielikult lõimitud Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse töösüsteemidesse ja -vahenditesse ning tagab sujuva ja hallatud tõlkeprotsessi, alates sisu valimisest kuni tõlke toimetamise ja heakskiitmiseni. Asutused saavad paremini reguleerida tõlgete olukorda ja kulusid ning kogemus on osutanud, et ka väikesed asutused saavad edukalt hallata mitmekeelseid veebilehti, mis soodustavad suhtlust üle kogu Euroopa Liidu.

Tarkvara on avatud lähtekoodiga raamistikus Drupal, seega saab seda mõningase kohandamisega kasutada iga isik või ettevõtja, kes soovib hallata mitmekeelset veebilehte.

Mitmekeelsus on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ning üks EU-OSHA peamisi tunnustatud ajendeid kogu Euroopas ohutute ja tervislike töökohtade edendamisel.