Sisu juurde | Navigatsioonivaatesse

Isiklikud vahendid
Otse sisu juurde. Otsi KKK Abi Meie agentuurist

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Vali keel:

Agentuuri võrgustik
Loading
Oled siin: Algus Tutvustus Agentuuri struktuur

Agentuuri struktuur

Direktor

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri asutamismääruses sätestatakse, et agentuuri juhib direktor, kelle juhatus nimetab komisjoni ettepanekul viieks aastaks. Direktorit võib ametisse tagasi nimetada.

2011. aastal nimetati direktoriks dr Christa Sedlatschek.

Dr Christa Sedlatschek on arst (Viini ülikool) ja töötervishoiu spetsialist.

Direktor on agentuuri ametlik esindaja ja ta vastutab agentuuri igapäevase juhtimise, sealhulgas kõikide rahandus-, haldus- ja personaliküsimuste eest. Direktori ametiaeg on viis aastat, mida saab ühe korra pikendada. Direktor annab oma tegevusest aru haldusnõukogule.

Juhatus

Juhatus määrab kindlaks eesmärgid ja strateegiad ning esmatähtsad küsimused, mille puhul on vaja lisateavet või -meetmeid. Juhatus määrab ametisse direktori ning võtab vastu iga-aastase juhtimiskava, tööprogrammi, aastaaruande ja eelarve.

Juhatus koosneb ELi liikmesriikide valitsuste, tööandjate, töövõtjate ja Euroopa Komisjoni esindajatest ja vaatlejatest.

Juhatuse esimees valitakse igal aastal rotatsiooni põhimõttel, esindades kolme huvirühma.

Nõuanderühmad

Nõuanderühmad, kes tegelevad agentuuri Euroopa Riskiseirekeskuse, töökeskkonnateabe talituse ning kommunikatsiooni- ja teabekorraldustalituse töövaldkondadega, annavad meile strateegilisi juhiseid ja tagasisidet meie töö kohta. Nõuanderühmade liikmed määrab EU-OSHA ja selle juhatus ning nendesse kuuluvad töövõtjate ja tööandjate rühmituste ja valitsuste esindajad.

Büroo

Büroo on juhtrühm, kes koordineerib agentuuri tegevust. Büroo tuleb kokku neli korda aastas. Büroo koosneb üheteistkümnest haldusnõukogu liikmest.

Teabekeskused

Meie tööohutuse ja töötervishoiu teabevõrk koosneb liikmesriikide, kandidaatriikide ja EFTA riikide teabekeskustest. Liikmesriikide valitsused määravad teabekeskused ametlikeks esindusteks ning teabekeskused on tavaliselt riikide tööohutuse ja töötervishoiu asutused.

Teabekeskused toetavad meie algatusi teabe ja tagasisidega ning teevad koostööd riiklike võrgustikega, sealhulgas valitsuse, töövõtjate ja tööandjate esindajatega. Teabekeskused annavad oma panuse tervislike töökohtade kampaaniasse, haldavad liikmesriikide veebisaite ja määravad esindajaid meie eksperdirühmadesse.

Eksperdirühmad

Meie tööd toetavad mitmed eksperdirühmad, kes annavad nõu oma pädevusvaldkonnas, näiteks interneti eksperdirühm, Euroopa Riskiseirekeskus ja töökeskkonnateabe talitus. Eksperdirühmade liikmed määravad ametisse riikide teabekeskused koos vaatlejatega, kes esindavad töövõtjaid, tööandjaid ja Euroopa Komisjoni.

Teemakeskused

Teemakeskused on riikide töötervishoiu ja tööohutuse asutuste konsortsiumid, kus kogutakse ja analüüsitakse riigi tasandil olemasolevat teavet, et toetada meie töö põhivaldkondi.

Meie praegust teemakeskust juhib Soome riiklik töökeskkonna uurimiskeskus (FIOH)

Personal

Pühendunud tööohutuse ja töötervishoiu, kommunikatsiooni- ja avaliku halduse spetsialistidel on suur teadmistepagas. Olles pärit Euroopa eri riikidest, koondavad nad teabe kogu Euroopast.

 

 

Agentuuri võrgustiku struktuur